Eichii Miyazato Sensei – Shisochin Kata

Eichii Miyazato Sensei- Shisochin Kata, filmed in 1961, at the Jundokan Dojo.

Read More