Getsureikai Yudansha Keiko – G.Di Meglio Shihan (7th Dan Kyoshi)

Getsureikai Yudansha Keiko - G.Di Meglio Shihan (7th Dan Kyoshi)

Date
10 Feb 2019

Location
Sport Planet

Details

YUDANSHA KEIKO

  • OKINAWA GOJU-RYU KARATE
  • YAMANAKA-HA SHINDO-RYU JUJUTSU

Training exclusively for YKKF and CSEN black belt with
Giovanni Di Meglio Shihan

7th Dan Kyoshi
YKKF International President
CSEN Italy National Technical Director

Location:
Sport Planet
Via L.Da Vinci, 11
33052 Cervignano del Friuli (UD) Italy

Shindo-Ryu Jujutsu class from 9.00 am to 11.00 am
Okinawa Goju-Ryu Karate class from 11.00 am to 1.00 pm

Seminar registration:
One class: €.15,00
Two class: €.20,00

Information and registration:
segreteria@asdsportplanet.it
+39.0431.34945

Registration deadline: February 8, 2019

facebook


WordPress